Evin satılmak istenmesi durumunda kiracı evi göstermek zorunda mı?

  • Anasayfa
  • Evin satılmak istenmesi durumunda kiracı evi göstermek zorunda mı?

Evin satılmak istenmesi durumunda kiracı evi göstermek zorunda mı?

  • #
  • 2024-02-14 16:06:03

Evin satılmak istenmesi durumunda kiracı evi göstermek zorunda mı? Göstermek zorunda ise nasıl ve ne kadar süre ile göstermelidir?

 

Kiracı, kiralananı satın almak ya da kendisi çıktıktan sonra kiralamak isteyenlerin görmesine ve gezmesine izin vermekle yükümlüdür. Ancak bu yapılırken kiracıya en uygun zaman seçilmeli, bu bağlamda kiracının çıkarları hakkaniyete uygun olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bu itibarla kiracıya yüklenecek bu yükümlülüğün tarafların yararları ve hakkaniyete uygun olarak saptanması zorunludur. 

 

Evini satmak isteyen mülk sahibi kiracısı ile görüşerek uygun gün ve saatleri ayarlamalıdır. Eğer anlaşma sağlanamazsa öncelikle mülk sahibi tarafından noter kanalı ile ihtarname çekilmelidir. Eğer hala kiracı kabul etmiyorsa dava ikame edilerek Mahkemeden izin verilmesi talep edilmelidir. Mahkemeler genelde haftada iki gün iki saatten az olmamak şartıyla izin vermektedirler. Ancak kiralananın niteliği, bulunduğu mevkii, dairenin satılabilme süresine etkili sosyal, ekonomik koşullar, diğer özel ve genel faktörler ile tarafların çıkarları değerlendirilerek hakkaniyete uygun denge kurulmak suretiyle satışın yapılabileceği muhtemel, makul ve münasip bir süre ile ayrıca bu süre içinde de hangi gün ve saatlerde kiralananın gösterilmesine izin verilmesinin uygun olacağı koşulları incelenmekte her somut olay için ayrı ayrı değerlendirme yapılmaktadır.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

 

Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu

Madde 319- Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da zararların önlenmesine yönelik çalışmalara katlanmakla yükümlüdür.

 

Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.

 

Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.

Sende Binax'lı Olmak İstiyorsan

Sana bu konuda yardımcı olmak isteriz